01 280 30 70

ODGOVORNOST

 

  • prema društvu,
  • prema drugim ljudima,
  • prema našim korisnicima,
  • prema našim partnerima, našim djelatnicima i njihovim obiteljima


to je naš moto od 1992 kada je:
 

  • mobilni telefon bio uređaj sa dovoljno dugačkom žicom da hodate po stanu
  • facebook bio obiteljski album sa slikama rodbine koje bi gledali kada ne bi bilo ništa na tv-u
  • Savsko naselje bilo predgrađe Ljubljane
  • Pacient d.o.o. , Ljubljana dobio matični broj i počeo sa radom.


Pacijent d.o.o
., poduzeće za zdravstvene usluge, Savska cesta 3, Ljubljana i njeni ogranci danas zapošljavaju preko 120 ljudi.

 

Također imamo ogranke u Zagrebu (www.pacijent.hr) i Beogradu (www.pacient.rs).

 

Pacient pomoč Pacient Pacient