01 280 30 70

RAZUMEVANJE

 

Stvari, pojmi in dogodki so nam jasni, ko uspemo razumeti njihov namen, obstoj in delovanje. Ko se soočimo s prej naštetim, je razumevanje in pravilno reagiranje najpomembnejše. S sistemom notranjega izobraževanja, neprestano dvigamo samozavest vsem zaposlenim in jih pripravljamo na množico nepredvidenih situacij, ki se znajo zgoditi v njihovem delovnem okolju, zato, da vam bomo laže pomagali, ko boste to potrebovali.

 

Prav tako, pa imamo izdelane izobraževalne programe za širšo javnost, glede na potrebe , ki jih imate in specifiko delovnoega ali domačega okolja, ki ga od vas zahteva družba.

 

Posebej za vzgojno izobraževalne ustanove smo razvili poseben modul, ki smo ga poimenovali : UČITELJICA REŠITELJICA (za učiteljice in učitelje), oziroma VZGOJITELJICA – REŠITELJICA (za vzgojitelje- ice).

 

Ta modul temelji predvsem na izobraževanju pedagoškega kadra in reševanju nepredvidenih situacij v povezavi z otroki, ki jim pravilno ukrepanje v pravem trenutku lahko reši življenje.

 

Pacient izobraževanje Pacient izobraževanje Pacient izobraževanje


NOT VALID XHTML - EDIT AGAINinvalid content END-->